10 gode grunde til vi skal plante flere træer

Så almindeligt og ubetydeligt som det kan synes, i forhold til solpaneler,hybridbiler og vindmøller.
kan det at plante træer, være et af de mest kraftfulde og overkommelige måder, at gøre en personlig forskel for miljøet.
Og så er det en sjov og lærerig aktivitet at lave med sine børn 🙂

træ artikkel

1. Træerne modvirker klimaændringerne

udledningen af Kuldioxid (C02) ophober sig i atmosfæren og bidrager til de globale klimaændringer.
Træer kan lagre denne co2 i vedet og stammen, og derefter omdanne det til ren ilt/luft.
– Et voksent træ kan på 1 år, optage den mængde co2 der udledes fra 41842.944 kørte km.

billede3

 3. Træer renser luften

Træer absorbere forurenende stoffer som : nitrogenoxider, ammoniak, svovldioxid og ozon,  filtrerer dem ud fra luften og indkapsler dem i bladene og barken.
Et træ med en kronediameter på 15 meter:
– Optager og filtrerer hver dag omkring 1 ton
luft- og støvpartikler fra den luft vi mennesker indånder.
-Producerer ca. 1.7 kg. ilt/time, hvilket modsvarer behovet til omkring 67 mennesker

4. Reducerer vold og kriminalitet

Golde beton kvarterer og boligområder har målbart en større forekomst af vold i og uden for hjemmet, end områder med mange grønne arealer.
Træer og landskabspleje bidrager til at reducere omfanget af utryghed, kriminalitet og vold.

5. De regulerer temperaturen

Træer kan hæve temperaturen om vinteren og køle om sommeren, der er målt energibesparelser på 12% i beboelser tæt på træer. Samtidigt formindsker vi behovet for energi fra kraftværker osv.
Afgiver 600 liter vand til luften på en solskinsdag og øger dermed den relative luftfugtighed

6. Vores helbred

glad

 Undersøgelser har vist, at patienter med udsigt til træer fra deres vinduer, heler hurtigere og med færre komplikationer.
Børn med ADHD viser færre symptomer, når de har adgang til naturen . færden og ophold i områder med træer er et naturligt hjælpemiddel til at reducere mental træthed .
Skov besøg kan også styrke vores immunforsvar ved at øge antallet af naturlige celler , der ødelægger kræftceller.

7. Træer afhjælper vandforurening

Træer reducerer vand afstrømningen ud i havet ved at bryde nedbøret således, at vandet løber ned af stammen og i jorden under træet.
Dette forhindrer kraftige regnskyld, i at føre forurenende stoffer ud i havet.

9. Træer beskytter vores børn mod ultraviolet lys

klatrende børn

Ifølge en amerikansk rapport udgivet i 1996 af `the Centers for Disease Control and Prevention` er hudkræft den mest almindelige og hastigt stigende form for kræft i USA.
Træer beskytter mod de kræftfremkaldende ultraviolette stråler, det er derfor især vigtigt med god beskyttelse ved institutioner og legepladser , hvor børn tilbringer mange timer udendørs.

10. Træer giver beskyttelse og ly til dyrelivet

Vinterfugl_large

Ahorn, og Eg er blandt de mange bytræ arter , der giver gode bymæssige levesteder til fugle, bier og egern.
se mere om plantning af træer her.