Træfældning 4400 Kalundborg

Træerne var kraftigt angrebet af vebend, så før vi kunne udføre fældningen, var det nødvendigt at fjerne alle klatreplanterne.