Flishugning & Rodfræsning

Flishugning

Flis kan med fordel bruges som bunddække i havens bede, hvor det hæmmer ukrudtsvækst og tilfører jorden næringstoffer, mens det langsomt nedbrydes.

Stubfræsning / Rodfræsning

Med stubfræsning kan den tilbageblevne rodstump fjernes ned til 33 cm dybde. Dette muliggør blandt andet genplantning på samme sted.
Ofte er det dog ikke nødvendigt at stubfræse dybere end 10 cm under jordoverfladen, da dette er rigeligt til etablering af græsplæne og lignende.

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com