Beskæring af træer

Om du sigter efter æstetik, sundhed, sikkerhed, mere lys omkring din bolig eller en kombination af alle de nævnte, hjælper vi gerne med at gennemgå opgaven og sikre, at beskæringen af træet udføres således, du også er tilfreds med resultatet år ud i fremtiden.

Hvor meget & hvornår?

Forkert eller for kraftig beskæring af et træ – evt. kombineret med beskæring på den forkerte årstid – resulterer på længere sigt i et svagt træ, med øget risiko for stormskader, svampe-, bakterie- og insekt angreb.Derfor er det ikke kun vigtigt at vælge den rigtige årstid for opgaven, men ligeledes have gjort sig klart, om det er et træ, man på længere sigt ønsker at behov.

“Beskær så meget der er nødvendigt, men så lidt så muligt”

Selve beskæringen foretages helst i JAS-månederne – juli, august og september. På denne tid af året er træerne fuldt udviklede, og har derfor overskud til at lukke sårene efter en beskæring.

Det anbefales ikke at beskære træer i april og maj, da træerne her bruger energien på at sætte blade og nye skud. Dette gælder især beskæringaf meget saftholdige arter såsom birk, ahorn og valnød.

En kronereduktion (Før & Efter) giver lys og luft omkring træet, uden at ødelægge træets symetri eller øget for råd & svampeangreb. Denne type beskæring udføres ofte ved hjælp af rebklatring og nedfiring af de afskårne grene.

Beskæringsteknikker

Hvilke teknikker benytter vi?

Hvilke beskæringsteknikker vi benytter afhænger af den enkelte opgave, hvilket resultat kunden ønsker, samt hvad der økonomisk vil være mest fordelagtigt for dig som kunde.

Kronereduktion

Ved kronereduktion mindsker man kronens omfang, men bevarer samtidig træets oprindelige form og symetri. Denne type beskæring kommer til sin ret, hvor et større træ fx. Er vokset ind over beboelse og ledninger, eller bare skygger. En kronereduktion kan alt efter træsort udføres med op til 15% af træets krone.

Kroneløft/opstamning

Opstamning omfatter fjernelse af de nederste grene samt løft af kronen. Herved bevarer træet sin helhed, men får mere luft under sig.

Udtynding

Ved kronetynding fjernes op til 15% af grenene. Kronetynding ændrer ikke størrelsen eller formen af træet, men gtillader mere lys at trænge gennem kronen.

Soignering

Ved soignering udtyndes træets krone, ligesom døde og svage grene fjernes. Soignering kan foretages løbende for at holde træet sundt og undgå det ”vokser over sine omgivelser”eller efter stormskader & påkørsel.

Soignering kaldes også kronepleje eller sikkerhedsbeskæring, og benyttes for at holde træet kontinuerligt sundt og symetrisk.

Opbyggende beskæring

Denne tilgang benyttes, når man skal hjælpe et ungt træ med at udvikle sig til et stærkt og symmetrisk træ. Fx. Ved alléer og lignende.

En billig topkapning af dit træ, resulterer ofte i råd og svamp og farlige situationer. Det er derfor ofte en dyrere løsning på sigt og få topkappet sit træ.

Oprydning & nedfiring

Er træet omgivet af bygninger, el-ledninger eller andet, der ikke må beskadiges under opgaven, tilbyder vi flere former for nedfiring.

Vi tilbyder selvfølgelig også flere forskellige typer og niveauer af oprydning. Hvilke kan du læse mere om her.

Er dit budget begrænset vejleder vi også gerne om, hvordan du kan spare på opgaven og hvad du selv kan lave.

Plejeplan

Har du træer, du ønsker at bevare, kan det ofte betale sig at få udarbejdet en flerårig plejeplan.
Her lægger vi sammen en handlingsplan for hvordan træet skal beskæres, hvor ofte og i hvilken retning vi ønsker træet udvikler sig. En plejeplan er selvfølgelig gratis, og du er ikke bundet til at benytte os ved næste beskæring (selvom vi vil blive glade, hvis du gør).

En flerårig plejeplan er ofte den billigste løsning på langt sigt. Læs mere om en flerårig plejeplan her »

Sikkerhed frem for alt

Vi lægger stor vægt på at udføre et godt stykke arbejde hvor kvalitet og sikkerhed er i højsædet.

Derfor udføres alt fældnings– og beskæringsarbejde af personer uddannet på Skovskolen i Nødebo.

Vi er ligeledes dækket af en erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på op til 10 millioner kr.
– Se vores Forsikringscertifikat (PDF) »