Tilstandsrapport og risikovurdering

Få foretaget en risikovurdering, så du kan få vished om de næste skridt

Risikovurdering

Gennemgang og besigtigelse af den enkeltstående opgave. Vi vurderer træets tilstand (råd, svamp, hældning ind mod huset og generelle sundhed), samt anbfalede tiltag.

Bemærk ved en risikovurdering får du som kunde ikke udleveret en skriftlig rapport og handlingsplan efterfølgende.
– Har du behov for dette, anbefaler vi, du vælger at få udført en tilstandsrapport.

Tilstandsrapport

Fuld gennemgang af den enkeltstående opgave. Vi gennemgår træets tilstand (svamp, grene, spidstveje, råd, rødder, hældning mod hus, afstand til bygninger og ledninger. Kunden modtager herefter dokumentation på træets tilstand, samt anbefalet handlingsplan.

Særdeles effektivt værktøj i forbindelse med forsikringssager, stormskade eller bevaringsværdige og fredede træer.

 • Gennemgang af opgaven i samråd med kunden. (hvad har kunden af ønsker, hvad kan lade sig gøre, hvorfor/hvorfor ikke, hvordan)
 • Skriftligt tilstandsrapport med anbefalet beskæring samt tidshorisont for denne
 • Prioritering (Hvad kan vente, hvad kan ikke – hvorfor)
 • Uforpligtende tilbud
 • Opfølgende besigtigelse og tilbudsgivning kan inkluderes efter aftale.
 • Anbefales ved enkeltstående opgaver, efter stormskade, forsikringssager eller bevaringsværdige og fredede træer.

Udvidet tilstandsrapport

Den udvidede tilstandsrapport er henvendt til dig, der har en større have eller flere opgaver, du gerne vil være på forkant med.

Med en udvidet tilstandsrapport får du:

 • Gennemgang af hele haven
 • Skriftligt tilstandsrapport med plejeplan for de kommende 3 år
 • Prioritering af opgaver (1., 2. og 3. år)
 • Uforpligtende tilbud på 1. prioritetsopgaver
 • Opfølgende besigtigelse det følgende år & tilbudsgivning på 2. prioritetsopgaver inkluderet