Priser

Der er mange parametre at tage højde for ved en træfældning. En endelig prissætning kræver oftest en dialog og ved særligt vanskelige fældninger, er besigtigelse nødvendig for at vurdere de nærmere omstændigheder.

Priser

Maksimum priser ved simpel fældning

Kan dit træ fældes ved en simpel træfældning, gælder følgende maksimum priser (excl. moms):

Højde Nåletræ Løvtræ
op til 12 meter 1.000 kr 1.400 kr
op til 18 meter 1.500 kr 2.000 kr
op til 24 meter 1.800 kr 2.600 kr

Ofte kan en fældning gøres billigere, hvis træet er slankt, højtstammet og har få sidegrene. Vi vejleder desuden gerne omkring hvilke dele af opgaven, du selv kan varetage, og på den måde opnå en yderligere prisreducering.

Ovenstående priser inkluderer:

  • Retningsbestemt fældning
  • Opskæring af grenaffald, så de kan slæbes og læsses på en stor trailer

Ovenstående priser inkluderer ikke:

  • Bortskaffelse (bortkørsel) af grenaffald
  • Oprydning
  • Kløvning og stabling af brænde

Ovenstående priser på træfældning forudsætter, at træet ikke hælder kraftigt bagud eller til siden i forhold til den ønskede fælderetning, og dermed kræver “indtrækning”.

Prissætning ved timeløn

Bemærk: Har man modtaget et fast tilbud frafalder takst pr. time.
En del opgaver prissættes på basis af forventet timeforbrug. Her gælder følgende timesatser (excl. moms):

Fældning, oprydning, kørsel og andet arbejde på jorden: kr. 450/time pr. mand

Klatring: kr. 500/time. pr. mand

Træets placering, hældningsgrad, generelle sundhed og omgivelser er afgørende for, om træet kan lægges ned med en simpel fældning – eller af hensyn til sikkerheden – kræver klatring, 2 mand på opgaven, nedfiring eller indtrækning.

Hvilken teknik opgaven kræver vurderes bedst på stedet, hvorfor vi altid kommer ud og besigtiger opgaven i samråd med dig som kunde, inden vi giver et skriftligt, uforpligtende tilbud.

Tilbud og besigtigelse er altid uden beregning og din sikkerhed for en veludført opgave.