Træfældning

Træfældning

Tlf: 31 370 200

Vi håndterer alle former for fældning af træer, og har speciale i vanskelige træfældninger, hvor:

  • Træet hælder modsat fældningsretningen
  • Træet er stormskadet
  • Træet er angrebet af råd eller svamp
  • Træet står tæt på vej, bebyggelse, el-ledninger, vej eller øvrig beplantning, der ikke må beskadiges
  • Simple træfældninger hvor træet kan lægges i sin fulde længde
  • Akutte træfældninge 

Til træfældning benytter vi klatre-, og nedfiringsteknikker, der ikke kræver brug af tunge maskiner, såsom lift eller kran. Dette giver minimal risiko for skader på omkringstående materiel, bebyggelse og beplantning, samt gør det muligt at holde de samlede udgifter for fældning af dit træ nede.

Kontaktformular

skriv til os direkte via vores kontaktformular for gratis rådgivning eller et uforpligtende tilbud.

kontakt@byens-traepleje.dk

Træfældning på Vestsjælland, Midtsjælland og på Nordsjælland

Vi udfører træfældning i Nordsjælland, Vestsjælland og på Midtsjælland. Bor du udenfor for de nævnte områder, så kontakt os alligevel. Ofte kan vi finde en løsning, eller anbefale en træplejer i dit område som kan udføre træfældningen.

Se hvor vi rykker ud »

Det bevaringsværdige træ

Står du med et træ, du grundlæggende ønsker at bevare? Så læs mere under afsnittet beskæring, eller kontakt os til en snak og et uforpligtende tilbud, hvor vi går opgaven igennem og finder den løsning, der bedst møder dine behov.

Husk! At mange problemstillinger ikke nødvendigvis kræver at træet fældes, men kan løses med korrekt beskæring i form af kroneløft, soignering eller udtynding.
– Undgå dog at topkappe eller styne træet. Dette er en kortsigtet løsning, der afkorter træets levetid væsenligt, samt gør det sårbart for råd og svampeangreb.

Kan du selv fælde dit træ?

Som udgangspunkt anbefales det ikke, du som haveejer selv går igang med motorsaven og fælder dit træ. Det er ikke for sjov træfældning er klassificeret som et af Danmarks farligste jobs (Link her)

Går en hjemmegjort træfældning galt, og man har forvoldt person eller materiel skade, er der desuden stor risiko for, at forsikringen ikke dækker omkostningerne på disse skader , hvis du selv har fældet træet.
– Vælger man at få udført træfældningen professionelt, er man sikret gennem det valgte firmas ansvarsforsikring.

Nogle træer – specielt i byområder – kan være klassificeret som bevaringsværdige, hvilket kan medføre nogle rigtig grimme bøder, hvis man fælder eller beskærer træet uden de fornødne godkendelser.
Kan man alligevel ikke lade være med at gå i gang, bør man som minimum rådføre sig med sit forsikringselskab og få vejledning af en professionel, før man går igang med træfældning.

Alle former for træfældning og beskæring tilbydes i Nord, Vest- og Midtsjællland

Fældning af stor kastanie tæt på hus

 

Akut træfældning

Ind imellem kan der opstå akut behov for at få fældet et træ, eksempelvis i forbindelse med stormskade, lynnedslag, eller hvor træet på anden vis er til fare for omkringliggende færdsel og beboelse.

I så fald er du altid velkommen til at kontakte os direkte på telefon 31 37 02 00, og vi kommer ud hurtigst muligt.

Oprydning & opskæring efter træfældning

Efter afsluttet træfældning kan du vælge selv at stå for oprydningen, dele af denne – eller helt lade os klare arbejdet.
Der er selvfølgelig mere arbejde, men penge at spare, ved selv at klare oprydningen.

En aftale om oprydning, efter fældning af træet, kan indeholde en eller flere af nedenstående ydelser:

  • Afgrening af stammen
  • Opskæring af stammen til brænde (20-30 cm)
  • Bortkørsel af grenaffald
  • Rodfræsning eller flishugning gennem en af vore samarbejdspartnere

Sikkerhed & Forsikring

Vi lægger stor vægt på at udføre et godt stykke arbejde hvor kvalitet og sikkerhed er i højsædet.

Derfor udføres alt træfældnings- og beskæringsarbejde af personer uddannet på Skovskolen i Nødebo.

Vi er ligeledes dækket af en erhvervsansvarsforsikring med en dækningssum på op til 10 millioner Dkr.
– Se vores Forsikringscertifikat (PDF)

 

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com