Hvad er topkapning egentlig?

Topkapning er en drastiske fjernelse eller nedskæring af store grene i gamle træer. Man kan sige Træet er klippet som en hæk og de vigtigste grene er skåret til stubbe.
Topkapning er ofte omtalt som Styning.

Hvorfor topkapper man træer?

Mange husejere får deres træer topkappet, når de når en højde de anser for usikker og frygter en stærk vind kan blæse dem omkuld.
I de fleste tilælde er denne frygt ubegrundet, fordi et sundt rodsystem giver tilstrækkelig støtte for træerne.
“Det er dog altid vigtigt at få dine træer gennemgået, af din ETW certificerede træplejer hvis du observere skader, svampelegmere eller andre foruroligende ting omkring og på dine træer “

Træer har mange fjender og dette er nogle af dem: Bakteriekræft,svovlporesvamp & barkbiller.

8 grunde til ikke at topkappe Dine træer

1. Sult

Træer bruger blade til at fremstille stivelse (næring) igennem fotosyntesen. Et træs transportsystem flytter stivelser fra bladene til rødderne. Ved Topkapning fjernes så meget af den grønne krone, at træet kan være ude af stand til at forsyne rødderne med den nødvendige næring.
Dette vil så igen forhindrer rødderne i at voksende og transporterer næringsstoffer og vand til bladene.
“Det vil sige Træet sulter.“
ved God beskæring praksis fjernes ikke mere end 1/4 til 1/3 af den grønne krone.

2. Chok

Træets krone fungerer som en paraply, og skygger barken fra direkte sollys om sommeren.
Den Pludselig fjernelse af det grønne beskyttende lag, udsætter barken for solskade/ sunscald.
Nabotræer som er vandt til mere skyggende forhold, kan også blive påvirket negativt.
Dårligt helbred og død forekommer ofte ved denne beskæring.

3. Insekter og sygdom

De Store sår forårsaget af topkapningen, er meget svære for træerne at lukke. Placeringerne og størrelserne af nedskæringerne, forhindre træets naturlige forsvars system i at fungere. For træerne er stumperne åbne sår, der inviterer til insekt, bakterie og svampeangreb. – Hvis råd er allerede til stede i træet, vil topkapning fremskynde processen og udbredelsen af rådet.

4. Svage lemmer

Der hvor topkapningen er sket, vil der efterfølgende blive dannet det man kalder “vandris“
Forstavelsen van- har benægtende eller nedsættende betydning (ordet er beslægtet med oldnordisk vanr = manglende), og derfor betyder vanris: »forkerte skud«. Man ser af og til stavemåden vandris, men den er misledende og får en til at tro, at skuddet har noget med vand at gøre, hvad der er helt fejlagtigt.
Vanris er træets panikreaktion, når det registrerer, at det har mistet en betydelig del af sin bladmasse. Det sker oftest i forbindelse med kraftig beskæring eller efter alvorlige ulykker (lynnedslag, stormskade osv.)
Disse vandris hæfter kun i overfladen på barken og kan som årene går på visse træarter vokse sig meget store. Dette kan gøre dem til rene dødsfælder i stormvejr, kraftig sne eller som vi har oplevet at der var monteret en gynge som børnene legede på ( den knækkede heldigvis af og ødelagde gyngen da børnene var gået ind pyhh det er ikke rart og tænke på hvad der kunne være sket)

5. Hurtig ny vækst

Vi møder ofte folk der tror, at de er nødt til topkappe deres træer for at kontrollere højden og spredelsen af deres træer.
Men faktisk er det det modsatte der sker. Træer reagerer nemlig hurtigt på skader, ved at producere mange, lange skud.
resultatet er et træ, der hurtigt genvinder højden det engang havde, Men som nu forekommer mere skyggende busket og tæt.

6. Trædød

Nogle arter af træer Tåler ikke topkapning. Vores national træ Bøgen, er et godt eksempel den Får kun få skud efter en alvorlig beskæring.
Det manglende løv vil alvorligt reducere træets evne til at indfange sollys og omdanne det til glukose/næring.
– Dette vil ofte føre til træet dør

7. Grimhed

Et topkappet træ er et vansiret træ.Selv med genvækst,vil det aldrig genvinder Ynde,skønhed symetri som sine arter. landskabet
og ejeren er frarøvet et værdifuldt aktiv på sin grund.

8. Omkostninger

En motorsav og en lastbiler ikke alt der er nødvendigt for en korrekt beskæring af et træ.
Topkapning kan reducere omkostninger og tid for øjeblikket,men de faktiske omkostninger kan ses
a. en Reduceret ejendomsværdi
b. bortskaffelse og fældnings omkostninger, når træt dør.
c. Tab af nabo træer og buske, der bukker under ved de ændrede lysforhold
d.Risiko for skader på begninger, materiel og forbipasserende fra svækkede grene/vandris der knækker/brækker af.
e. Øgede fremtidige omkostninger – beskæring af ustabil krone og svækkede sektioner i træet – evt. en kostbar fældning da træet ofte er så svækket at det ikke er muligt at klare det vha. klatring og derfor skal der benyttes en kostbar lift og andet specialudstyr.

Alternativer til topkapning

Klik her »